Jonas Gummesson

Jonas Gummesson
  • Data Scientist, Analysavdelningen
  • Company: Landstinget Dalarna

Jonas Gummesson, Data Scientist, Analysavdelningen Landstinget Dalarna

My Sessions