Path-4.svg
Path-8.svg
Path-6.svg

En mer datadriven offentlig sektor

Digitaliseringen av samhället har gått mycket fort i det svenska samhället. Samhället har fundamentalt sätt ställt om till ett digitalt samhälle – både på gott och på ont. Den här texten innehåller konkreta tips över hur myndigheter och offentliga organisationer kan implementera bättre lösningar inom IT och kommunikation.

beslutsstodsdagen
Path_1348.svg
En mer datadriven offentlig sektor

En mer datadriven offentlig sektor

Digitaliseringen av samhället har gått mycket fort i det svenska samhället. Samhället har fundamentalt sätt ställt om till ett digitalt samhälle – både på gott och på ont. Den här texten innehåller konkreta tips över hur myndigheter och offentliga organisationer kan implementera bättre lösningar inom IT och kommunikation.

Internet är bara en fluga. Ja, så uttalade sig den socialdemokratiska kommunikationsministern Ines Uusmann. Hon har senare påpekat att citatet inte var korrekt. Men oaktat vad kommunikationsministern exakt sa så är det uppenbart att internet inte är en fluga. Samhällsutvecklingen har gått i rakt motsatt utveckling – internet har blivit kärnan i det naturliga arbetsflödet inom den offentliga sektorn. IT och internet används inte bara i syfte att använda ordbehandlingsprogram, som man författar dokument i, eller för e-postkonversation. Det används i praktiken för alla arbetsprocesser oavsett vilken del av offentlig sektor man pratar om. Förr i tiden behövde myndigheter låna pengar för att köpa in dyra tekniklösningar, visst kvarstår ett behov för många att låna pengar för att göra den typen av inköp på grund av likviditet, men kostnaderna har pressats ned så allt färre offentliga organ behöver låna pengar snabbt för att göra teknikinköp. Det finns även dem som väljer att samla ihop olika former av lån samt krediter och låter då en bank köpa upp dina utspridda lån för att sedan erbjuda dig ett upplägg där din månadskostnad markant blir lägre. Samla lån och krediter är något som blivit väldigt populärt på senare tid.

Digitala arkiv – kostnadsbesparande för myndigheter

Något som är mycket kostnadsdrivande är fysiska arkiv. Myndigheter har vissa skyldigheter enligt arkivlagen att förvara många handlingar och har dessutom en skyldighet att tillhandahålla allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen. Det kostar mycket att ha stora fysiska arkiv. Det handlar delvis om att man behöver ha omfattande lokaler för arkivering och magasinering, men även stor bemanning för att kunna hämta ut material i arkivet som begärts ut. I tider där offentlig sektor snarare behöver spara pengar, än låna pengar, är detta problematiskt. Checka in vår Linkedin

Digitala arkiv – kostnadsbesparande för myndigheter
sydney-sims-fZ2hMpHIrbI-unsplash

Digitala mötessystem

En sak som har blivit väldigt vanlig nu under Coronakrisen är digitala möten. Bara för att människor arbetar hemifrån så innebär inte det att behovet att mötas minskar. Människor behöver träffas, men i andra former som inte riskerar att leda till ökad smittspridning. Då blir det istället aktuellt med digitala möten. Det finns flera digitala mötessystem som myndigheter och offentliga institutioner kan använda sig, med god kvalitet i ljud- och bild och goda sekretessinställningar så att inte viktig information kommer bort. Man behöver inte låna 100 000 eller mer för att köpa in ett sådant system – man betalar via licensavgifter som ofta kan vara relativt låga. Vilket system man i slutändan ska använda är naturligtvis en fråga som blir föremål för offentlig upphandling enligt de reglerna. Affärssystem som nyttjas av hemsidor 2021 paradisehotel.nu vvsinstallationerstockholm.se

Investera i en god IT-miljö

I den här tiden har vi insett hur viktigt det är att ha möjlighet att arbeta hemifrån. Även om de flesta har arbeten som är relativt mobila – man kan ta med sig datorn och arbeta hemma. I vissa arbeten i myndighets Sverige exempelvis de som arbetar som handläggare på berörd myndighet kring frågor om individuella ärenden om personer som fått problem med att ta snabba beslut gällande lån av pengar speciellt när det handlar om belåning utan säkerhet – vilket är ett arbete med mycket sekretessbelagd information och personuppgifter. Men de allra flesta har möjlighet att snabbt ställa om från arbete på kontoret till arbete hemma. Men detta förutsätter att det fungerar att arbeta hemma – att det finns en tillräckligt bra internetuppkoppling som fungerar för långa videokonferenser och kanske att det finns en bra datorskärm som kan användas. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är god för sina medarbetare och arbetsmiljöansvaret försvinner inte bara för att en medarbetare jobbar hemma – arbetsgivaren måste naturligtvis göra vad den kan för att det ska fungera för medarbetare att jobba hemma. Det är inte rimligt att en medarbetare ska behöva ta blancolån eller privatlån för att köpa in en kontorsstol eller bra utrustning i hemmet. Renoveringslån via fuktskyddadehem.se för dig som är ute efter att få din källare dränerad av ett riktigt proffs inom dränering samt markarbeten.

Stöd av Ekonomi Enklare

Stöd av Enklare Ekonomi

Sveriges officiella låneguide

Samlad lånekonto för krediter