Informationen på sidan syftar till att bidra med råd, tips och idéer till dig som är chef eller ansvarig politiker i offentlig sektor när det handlar om it och digitalisering. Vi har för närvarande ingen möjlighet att svara på frågor utifrån det som står på sidan, utan vi får be er begrunda det som står på respektive sida.